Curves Hồ Tùng Mậu

( 25-08-2015 - 11:19 AM ) - Lượt xem: 8458

Địa chỉ: Tầng 1, 43-45 Hồ Tùng Mậu, PhườngBến Nghé, Quận 1. ĐT: 028 39144161/ 0932 626 223 Email: curves.hotungmau@curves.com.vn

Thời Gian Hoạt Động

Thứ 2 đến Thứ 6:

10:30 – 13:00

16:00 – 19:30

Thứ 7:

9:00 – 12:00