Curves Lý Thường Kiệt

( 13-05-2016 - 02:48 PM ) - Lượt xem: 2517

Địa chỉ: Tầng 4, 544 (số cũ)Lý Thường Kiệt, Phường 7, Q.Tân Bình ĐT: 0901 38 39 00/ 0901 38 38 04 Email: curves.lythuongkiet@curves.com.vn

Thời Gian Hoạt Động

- Thứ 2 đến Thứ 6:

10:30 – 13:00

16:00 – 19:30

- Thứ 7:

9:00 – 12:00