Curves Nguyễn Tri Phương

( 18-09-2015 - 04:16 PM ) - Lượt xem: 9327

Địa chỉ: Tầng 2, 98-126 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5 ĐT: 028 3923 2026/ 0903 14 35 34 Email: curves.nguyentriphuong@curves.com.vn

Thời Gian Hoạt Động

- Thứ 2 đến Thứ 6:

10:30 – 13:00

16:00 – 19:30

- Thứ 7:

9:00 – 12:00