Curves Quang Trung

( 01-11-2016 - 12:01 PM ) - Lượt xem: 1683

Curves Quang Trung: Địa chỉ: Tầng 3, số 15 Quang Trung, Vinh, Nghệ An ĐT: 02386268888/ 02386619999/ 0917771515 Email: curvesvinh@gmail.com Giờ hoạt động: Thứ 2 - thứ 6: 9h30 – 12h & 16h – 19h30 Thứ 7: 9h - 12h