Curves Tô Hiến Thành

( 14-06-2018 - 03:25 PM ) - Lượt xem: 40

- Địa chỉ: Tầng 1, 268 Tô Hiến Thành, phường 15, Quận 10 (Big C Miền Đông) - HotLine: 090 907 35 66

Thời Gian Hoạt Động:
T2~T6: 10g30 ~ 13g00; 16g00 ~ 19g30 

T7: 9g ~ 12g