Hội Viên Hà Trang - Curves Kim Mã

( 19-10-2016 - 12:12 PM ) - Lượt xem: 475

Đó là thành quả của những cố gắng nho nhỏ 30 phút tập luyện mỗi ngày, thay đổi dinh dưỡng tốt hơn mỗi ngày và cực kỳ xứng đáng

chị Trang ngày càng xinh, có sức khỏe tốt, chăm sóc gia đình nhỏ và nhận những chiếc áo trăm buổi tiếp theo cùng chúng em