Hội Viên Phương Nga - Curves Kim Mã

( 19-10-2016 - 12:15 PM ) - Lượt xem: 470

"Thứ đẹp nhất một người phụ nữ có thể khoác lên người chính là Vóc Dáng" Sau khi GIẢM THÀNH CÔNG 11KG TRONG 8 THÁNG, chị Hoàng Phương Nga đã trở thành câu chuyện nổi bật tại Curves Kim Mã.