Hội Viên Thu Thảo - Curves Trần Thái Tông

( 19-10-2016 - 12:22 PM ) - Lượt xem: 441

Ở đâu khó chứ ở Curves mọi việc đều dễ dàng - Chỉ cần chăm là được ạ. Hãy cùng chúc mừng chị Nguyễn Thu Thảo đã đạt được kết quả mong muốn sau 100 buổi luyện tập.