Sản phẩm Curves trong tháng 5/2016

( 03-05-2016 - 09:14 AM ) - Lượt xem: 1346

Eo thon tận hưởng mùa hè! Phí gia nhập giảm từ 1.500.000VND xuống chỉ còn 800.000VND, Đặc biệt dành tặng những sản phẩm Curves trong tháng 5 cho 30 Hội viên đăng ký đầu tiên!