Tưng bừng ưu đãi KHAI TRƯƠNG CLB Curves Vinh Ngày 07/03/2017

( 06-03-2017 - 10:43 AM ) - Lượt xem: 679

Duy nhất từ 06/03 đến 11/03/2017: GIẢM 66% PHÍ GIA NHẬP cho 100 Hội viên đầu tiên!

Tưng bừng ưu đãi KHAI TRƯƠNG CLB Curves Vinh Ngày 07/03/2017 tại Tầng 3, 15 Quang Trung (cạnh Khách sạn Mường Thanh Sông Lam)

Hotline: 0238 626 8888/ 0238 661 9999/ 091 777 1515

Đăng ký ngay tại đây:
https://goo.gl/forms/NqwNYxiT9UkuS9VE2