Curves Quang Trung

Curves sắp khai trương CLB thứ 15 tại thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An!